İlaç Geliştirme Aşamaları

Yeni İlaç Geliştirme Süreci ve Onay Alma Aşamaları Geliştirilmesi düşünülen ilacın kullanılabileceği hastalıklar ile ilgili yeterli bilgi edinilmesi gereklidir. Bu bilgiler uzun yıllar alan çalışmalar sonucunda elde edilir. Bu çalışmalar sırasında hastalığın etyolojisi, patogenezi, görülme…

Adrenerjik ve Kolinerjik Sinapsların Özellikleri

Adrenerjik ve Kolinerjik Sinapsların Ortak Özellikleri Nörotransmiter akson son ucunda sentezlenip veziküller içinde depolanıyor. Uyarı geldiği zaman Ca+2 ‘un hücre içerisine girmesiyle veziküller tekrar birleşiyor ve nörotransmiter salınımı oluyor. Salınan nörotransmiter hedef hücredeki reseptörü aracılığıyla…

Şok Fizyopatolojisi: Şok Tipleri ve Bulguları, Doku Hipoksisi

Şok, akut dolaşım yetersizliği tablosudur. Yeterli oksijen sağlanamaması, oksijen ihtiyacının çok artmasına rağmen ihtiyacın karşılanamaması veya oksijenin kullanılamaması durumudur. “Periferik dolaşım yetmezliği” ya da“Yetersiz doku perfüzyonu” olarak karşımıza çıkar. Sorun, hücrelerin metabolik gereksinimlerini karşılayabilecek yeterli…

Üfürümler

Kalpteki Sistolik ve Diyastolik Üfürümler Üfürümler kalp oskültasyonu sırasında duyulan ıslık veya hışırtı sesine benzeyen seslerdir. Kalpteki sistolik ve diyastolik üfürümleri duymak için herkesin bildiği üzere stetoskop kullanılır. Stetoskop çan ve diyafram olmak üzere iki…

Akut Medikal Karın Ağrılarına Klinik Yaklaşım

Akut Medikal Karın Ağrısı Acil veya polikliniğe karın ağrısı ile başvuran hastalarda, karın ağrısının nedeni bulunduğunda tedavi sürecine başlanır. Akut medikal karın ağrısı eğer biz hastanın Anamnez, Fizik muayene, Laboratuvar bulguları, Röntgenini beraber değerlendirmemiz gerekir….

Klinik İmmünoloji’nin Temelleri PDF İndir

Klinik İmmünoloji ‘nin Temelleri Kitap Açıklaması Klinik İmmünoloji Esasları 5. Baskı pdf Essential Clinical Immunology , klinik tıp öğrencileri ve stajyer doktorları hedef alıyor, ancak aynı zamanda klinik immünolojide tazeleme arayışında olan tıp profesyonellerine de hitap…

Otonom Sinir Sistemi Reseptörleri ve İlaçların Etkisi

Otonom Sinir Sitemi Genel olarak otonom sinir sisteminde parasempatik etki dinlenme üzerine kuruludur. Sempatik etki ise acil durum modudur. Anatomik olarak torakalumbal segmentlerden çıkanlara OSS sinirleri sempatik; kraniosacral segmentlerden çıkanlar ise parasempatik sinirlerdir. Bu iki…

Abdominoplasti nedir? Abdominoplasti ne demek?

Abdominoplasti nedir? Abdominoplasti ne demek? Abdominoplasti, zayıflamış veya ayrılmış karın kaslarını sıkarken aşırı yağ ve karın cildini çıkarmak için seçmeli bir prosedürdür. Bir abdominoplasti, karın duvarındaki kasları sıkarken hafif yağları ve cildi tahliye eder, firmaları…