Abdominoplasti nedir? Abdominoplasti ne demek?

Abdominoplasti nedir? Abdominoplasti ne demek? Abdominoplasti, zayıflamış veya ayrılmış karın kaslarını sıkarken aşırı yağ ve karın cildini çıkarmak için seçmeli bir prosedürdür. Bir abdominoplasti, karın duvarındaki kasları sıkarken hafif yağları ve cildi tahliye eder, firmaları…

Thorax İskeleti, Mediastinum, Timus ve Diaphragma

Thorax İskeleti, Açıklıklar ve Costalar Ön tarafında sternum, arkada 12 torakal vertebra, yanlarda 12 çift costa ile sınırlanan kemik yapıya thorax iskeleti denir. Bu kemik iskeletin sınırladığı boşluk ise cavitas thoracis‘tir. Cavitas thoracisin üst açıklığına apertura thoracis superior denir. Serbest…

İnce ve Kalın Bağırsak Anatomisi

Bağırsaklar Anatomisi İnce barsak başlangıç bölümünde yani duodenumda sadece sindirim gerçekleşir, emilim yoktur. Ekzokrin salgıların tamamı yani pankreas salgıları (amilaz, lipaz, tripsinojen, pepsinojen) ve karaciğerin safra salgısı (yağ sindiriminde görev alan ve dışarı atılması gereken…

Kafa Kemikleri Anatomisi (Ossa Cranii)

Kafa Kemikleri Kafa iskeletini oluşturan kemikler, neurocranium ve viscerocranium (splanchnocranium) olarak iki gruba ayrılır. Neurocranium’u oluşturan kemikler os frontale, os parietale, os occipitale, os temporale, os sphenoidale ve os ethmoidale’dir. Viscerocranium (yüz iskeleti)’da maxilla, os…

Karaciğer Anatomisi Konu Anlatımı Video

Karaciğer nedir? Karaciğer kırmızımtrak kahverenginde olan çok büyük bir gudde (salgı bezi) organıdır. Diyafram ve kaburgaların altında karın boşluğunun üst kısmında bulunur. Üst karın bölgesinde enine doğru yaklaşık 20 santimetre boyunda uzamakta ve dikey olarak…

Kalp Anatomisi, Yapısı ve İşlevleri

Dolaşım Sistemi nedir? Ne yapar? Dolaşım sistemi, içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Vücudun taşıyıcı sistemidir. Dolaşım sistemine kardiyovasküler sistem de denir. Bu sistem kalp ve damarlardan (arterler, venler ve kapiller) oluşur. Ayrıca…

Periton (Karın Zarı) Nedir? Periton Anatomisi ve Boşlukları

Periton Nedir? Karın boşluğumu cavitas abdominailis diye isimlendiriyoruz. Bu karın boşluğunu içindeki organlar ince bir zarla, periton zarıyla, çevrilidirler. Bunlardan bir bölümü tamamen sarılı olabilir ya da bir bölümü sarılı olarak karın boşluğu içerisinde bulunabilirler. Peritonun…