Sindirim Sistemi Fizyolojisi ve Histolojisi

Sindirim Sistemi İşlevlerinin Temel Mekanizmaları Besin olarak alınan makromoleküllerin organizmaya yararlı olabilmek için geçirdiği değişimlere “sindirimi’ adı verilir. Hiçbir besin sindirim sisteminden geçmeden bize yararlı olamaz. Sindirim sisteminin en önemli fonksiyonu besinleri sindirerek enerji için…