ACE inhibitörleri Nedir?

ACE inhibitörleri ne için kullanılır? ACE İnhibitörleri, anjiyotensin I’in anjiyotensin II’ye dönüşümünü engelleyen, hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde ve diabetes mellitusun mikrovasküler komplikasyonlarının önlenmesinde kullanılan bir ilaç sınıfıdır. Etki Mekanizması ve Endikasyonlar ACE inhibitörleri…