ACE inhibitörleri Nedir?

ACE inhibitörleri ne için kullanılır? ACE İnhibitörleri, anjiyotensin I’in anjiyotensin II’ye dönüşümünü engelleyen, hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde ve diabetes mellitusun mikrovasküler komplikasyonlarının önlenmesinde kullanılan bir ilaç sınıfıdır. Etki Mekanizması ve Endikasyonlar ACE inhibitörleri…

Difüzyon

Moleküllerin veya partiküllerin, bir konsantrasyon farkı boyunca; yani daha yüksek konsantrasyonlu bölgelerden daha düşük konsantrasyon bölgelere pasif hareketi

Farmakoloji Nedir? Alt Dalları, Görevleri ve Tanım

Farmakoloji Nedir? Farmakoloji, Yunanca ‘’pharmacon’’ (ilaç) ve ‘‘logia’’ (bilgi) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İlaçların kaynaklarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini, vücuda alınışlarını, etkilerini, etki şekillerini ve hastaya verilecek hale getirilme yöntemlerini araştıran bilim dalıdır. Farmakoloji’nin Alt Dalları…

Konjugasyon

Konjugasyon nedir? Konjugasyon, Suda çözünür hale getirme anlamına gelmektedir. Konjugasyon tıpta sık sık karşılaşılan, anlamı bilinmesi gereken kelimelerden biridir. Tıbbi terimler sözlüğünde Konjugasyon teriminin ne anlama geldiğini bulabilirsiniz. Latince veya ingilizce tıbbi kelimelerin ne anlama geldiklerini burada…

Hepatotrop Virüsler

Hepatotrop Virüsler nedir? Hepatotrop Virüsler, Karaciğere özgü virüsler (Hepatit A, B, B, D) anlamına gelmektedir. Hepatotrop Virüsler tıpta sık sık karşılaşılan, anlamı bilinmesi gereken kelimelerden biridir. Tıbbi terimler sözlüğünde Hepatotrop Virüsler teriminin ne anlama geldiğini bulabilirsiniz. Latince…

Hepatolitiazis

Hepatolitiazis nedir? Hepatolitiazis, Karaciğer taşlaşması anlamına gelmektedir. Hepatolitiazis tıpta sık sık karşılaşılan, anlamı bilinmesi gereken kelimelerden biridir. Tıbbi terimler sözlüğünde Hepatolitiazis teriminin ne anlama geldiğini bulabilirsiniz. Latince veya ingilizce tıbbi kelimelerin ne anlama geldiklerini burada bulabilirsiniz.

Ekstrete Etmek

Ekstrete Etmek nedir? Ekstrete Etmek, Salgılamak anlamına gelmektedir. Ekstrete Etmek tıpta sık sık karşılaşılan, anlamı bilinmesi gereken kelimelerden biridir. Tıbbi terimler sözlüğünde Ekstrete Etmek teriminin ne anlama geldiğini bulabilirsiniz. Latince veya ingilizce tıbbi kelimelerin ne anlama geldiklerini…

Kolesistit

Kolesistit nedir? Kolesistit, Safra kesesi iltihabı anlamına gelmektedir. Kolesistit tıpta sık sık karşılaşılan, anlamı bilinmesi gereken kelimelerden biridir. Tıbbi terimler sözlüğünde Kolesistit teriminin ne anlama geldiğini bulabilirsiniz. Latince veya ingilizce tıbbi kelimelerin ne anlama geldiklerini burada bulabilirsiniz.

Kolelitiazis

Kolelitiazis nedir? Kolelitiazis, Safra kesesi taşı anlamına gelmektedir. Kolelitiazis tıpta sık sık karşılaşılan, anlamı bilinmesi gereken kelimelerden biridir. Tıbbi terimler sözlüğünde Kolelitiazis teriminin ne anlama geldiğini bulabilirsiniz. Latince veya ingilizce tıbbi kelimelerin ne anlama geldiklerini burada bulabilirsiniz.

Nesidoblastozis

Nesidoblastozis nedir? Nesidoblastozis, Adacık hücre hiperplazisi anlamına gelmektedir. Nesidoblastozis tıpta sık sık karşılaşılan, anlamı bilinmesi gereken kelimelerden biridir. Tıbbi terimler sözlüğünde Nesidoblastozis teriminin ne anlama geldiğini bulabilirsiniz. Latince veya ingilizce tıbbi kelimelerin ne anlama geldiklerini burada bulabilirsiniz.

Wedged

Wedged nedir? Wedged, sıkıştırılmış anlamına gelmektedir. Wedged tıpta sık sık karşılaşılan, anlamı bilinmesi gereken kelimelerden biridir. Tıbbi terimler sözlüğünde Wedged teriminin ne anlama geldiğini bulabilirsiniz. Latince veya ingilizce tıbbi kelimelerin ne anlama geldiklerini burada bulabilirsiniz.