Adrenerjik ve Kolinerjik Sinapsların Özellikleri

Adrenerjik ve Kolinerjik Sinapsların Ortak Özellikleri Nörotransmiter akson son ucunda sentezlenip veziküller içinde depolanıyor. Uyarı geldiği zaman Ca+2 ‘un hücre içerisine girmesiyle veziküller tekrar birleşiyor ve nörotransmiter salınımı oluyor. Salınan nörotransmiter hedef hücredeki reseptörü aracılığıyla…

Otonom Sinir Sistemi Reseptörleri ve İlaçların Etkisi

Otonom Sinir Sitemi Genel olarak otonom sinir sisteminde parasempatik etki dinlenme üzerine kuruludur. Sempatik etki ise acil durum modudur. Anatomik olarak torakalumbal segmentlerden çıkanlara OSS sinirleri sempatik; kraniosacral segmentlerden çıkanlar ise parasempatik sinirlerdir. Bu iki…

İlaç Tanımı, Türleri, Tarihçesi ve Çağdaş Anlamı

İlaçlar ve Farmakolojik Tanımlar Farmakoloji: İlaçlar konusunda araştırma yapan, ilaçların etkisini ve kullanışlarını konu alan bilim dalıdır. Farmakokinetik: Farmakoloji biliminin ilaçların vücuda emilimi, dağılımı, dönüşümü ev atılması gibi süreçlerini matematiksel modeller kurarak inceleyen bilim dalıdır….