Difüzyon

Moleküllerin veya partiküllerin, bir konsantrasyon farkı boyunca; yani daha yüksek konsantrasyonlu bölgelerden...
Sayfa 1 / 76