B ile Başlayan Tıbbi Terimler – Latince Sözlük – Tıp Sözlük

B ile başlayan tıbbi terimler

Yazı Başlıkları

BA

background: altyapı; artalan

bakteriostatik, bakteroyistatik: bakteri durdurucu

bakterisidal: bakteri öldürücü

balans: denge

balans point: denge noktası

bandaj: sargı

bant: sargı; şerit

bar: çubuk; bar (havabasıncı ölçüsü)

bariyer: engel

baseline: anahat, temel; taban çizgisi

basis: temel, taban, altyüz

batın: karın

battered child: dövülmüş çocuk, hırpalanmış çocuk

baypas, bypass: köprüleme, aşırtma, yangeçit; yangeçiş

baz eksesi (BE): baz çokluğu, baz fazlalığı

baz, bazal: temel; alt

BE

beam: demet

benign: iyicil, iyi huylu

BI, Bİ

bioavailibilite, biyolailibite, biyoavabilite: biyoyararlanım

biopsi, biyopsi: doku örneği; doku örneklemesi

bioşimik, biyoşimik: biyokimyasal

bias: yan tutma, yanlılık, kayırma

bidistile: ikildamıtık

bifazik: ikievreli

bifid: ayrık, çatallı, yarık

bifokal: ikiodaklı

bifürkasyon: çatallanım, çatallanma

bigemine: eş; çift; ikiz

bihevyor: davranış

bihevyoral: davranışsal

biküspit: ikili kapakçık

bilateral: ikiyanlı, ikitaraflı

biliyer: safra(yla ilgili), öd(le ilgili)

bimanuel: ikielle, çiftelle

bimodal: ikitepeli

binoküler: ikibakarlı

bipartite: ikiparçalı

bipedal: ikiayaklı

bipolar: ikikutuplu

biseksüel: ikieşeyli; iki cinse yönelimli

bistüri: bıçak

bivalan: ikideğerli, ikideğerlikli

biyoloji: dirimbilim

biyosidal: canlı öldürücü

biyotransformasyon:

BL

-blast: -göze(si) öncüsü

blender: karıştırıcı

blister: kabarcık; uçuk; basçıkar (ilaç)

blok: engel; durma; bina

blokaj: durdurma; tıkanma, tıkanıklık

bloke etmek: durdurmak

bloker, blokör: durdurucu; engelleyici

BO

body: cisim, cisimcik; beden

body mass indeks: beden kütlesi göstergesi

bold: koyu

bolus: birden verme

booster: pekiştirici

borderline: sınır, sınırda

-born(e): … kaynaklı

BR

brace: destek

bradi-: yavaş(lama)

braki-: kısa

branş: dal

breakthrough: araya giren

breath-hold(ing): soluk tutmalı

breys (brace): destek

bridging: köprüleşme; köprüleme

brit: yapışıklık

bronkografi: solunumağacı filmi

BU

buffy-coat: kıryay

buji: dalmaç

bukkal: yanak içi(yle ilgili)

bulb(us): yuvar

Benzer İçerik  Dermatolog

bulbus okuli: gözyuvarı, gözküresi

buldging: şişkinlik, çıkıntı

buluğ (çağı): ergenlik

bulyon, buyyon: etsuyu

bursa: kese, torba

buşon: tıkaç

buton: düğme

bünye: beden yapısı

BY

bypass: köprüleme, aşırtma, yangeçit; yangeçiş

by-product: yanürün

B ile başlayan tıbbi terimler
B ile başlayan tıbbi terimler

Bir cevap yazın