Elektrokardiyogram (EKG) Nedir? Derivasyonlar Nedir?

ekg kağıdı (ekg raporu)

EKG Nedir?

Elektrokardiyografi (EKG), kısaca kalbin elektriksel aktivitesinin vücut yüzeyine yerleştirilen elektrodlarla kaydedilmesi işlemidir.

ekg derivasyonları
ekg derivasyonları

Kalbin her kontraksiyonundan önce sinoatriyal düğümde başlayan depolarizasyon dalgası önce atriyum, takiben ventrikül kas kitlesine iletilmektedir.

Depolarizasyon dalgasının kalpte yayılması sırasında kalbin depolarize ve polarize alanları arasında meydana gelen potansiyel farkı değişiklikleri vücut sıvılarının iletken özelliğine bağlı olarak vücut yüzeyine de ulaşır.

Oluşan bu potansiyel değişikliklerin vücut yüzeyine yerleştirilen elektrodlar yardımı ile kaydedilmesi mümkündür. Bu işleme elektrokardiyografi, elde edilen kayıtlara elektrokardiyogram denir.

Derivasyonlar

Bipolar Ekstremite Derivasyonları

Bipolar ekstremite derivasyonlarında elektrodlar sağ kol, sol kol ve sol bacağa yerleştirilir. D1 sol kol-sağ kol, D2 sağ kol-sol bacak, D3 sol kol-sol bacak arasındaki potansiyel farkı değişimini kaydeder.

  • Derivasyon 1 (D1)’de sol kol elektrokardiyografın pozitif terminaline sağ kol negatif terminaline;
  • derivasyon 2 (D2)’de sol bacak elektrokardiyografın pozitif terminaline sağ kol negatif terminaline;
  • derivasyon 3 (D3)’de sol bacak elektrokardiyografın pozitif terminaline sol kol negatif terminaline bağlanır.

Büyütülmüş Unipolar Ekstremite Derivasyonları

Büyütülmüş Unipolar Ekstremite Derivasyonlarında araştırıcı elektrod sorasıyla aVR için sağ kol, aVL için sol kol, aVF için sol bacakta bulunur ve her birinde araştırıcı elektrod elektrokardiyogramın pozitif terminaline bağlıdır.

İndifferent (referans) elektrod, her derivasyon için araştırıcı elektrodun bulunmadığı diğer iki ekstremitedeki elektrodların elektriksel dirençler aracılığıyla birbirine bağlanması ile elde edilir ve elektrokardiyogramın negatif terminaline bağlıdır.

Unipolar Göğüs Derivasyonları

Unipolar Göğüs Derivasyonlarında, göğüs duvarı üzerinde belirli noktalara yerleştirilen araştırıcı elektrod elektrokardiyogramın pozitif terminaline bağlıdır.

İndifferent elektrod; sağ kol, sol kol ve sol bacaktaki elektrodların elektriksel dirençler aracılığıyla birbirlerine bağlanması ile elde edilir ve elektrokardiyogramın negatif terminaline bağlıdır.

Benzer İçerik  Kalp Dipolü, EKG Eksenleri ve Einthoven Üçgeni

Unipolar göğüs derivasyonlarında araştırıcı elektrodun yerleştiği bölgeler aşağıda belirtilmiştir.

  • V1: Sağda 4. interkostal aralığın sternumla birleştiği nokta
  • V2: Solda 4. interkostal aralığın sternumla birleştiği nokta
  • V3: V2 ile V4 arasındaki mesafenin orta noktası
  • V4: Solda medioklavikular hattın 5.interkostal aralığı kestiği nokta
  • V5: V4’ten çizilen horizontal hattın sol ön aksiler çizgiyi kestiği nokta
  • V6: V4’ten çizilen horizontal hattın sol orta aksiler çizgiyi kestiği nokta.

EKG Kağıdı

ekg kağıdı (ekg raporu)
ekg kağıdı (ekg raporu)

EKG kağıdı üzerinde birbirlerinden 1mm’lik aralıklarla ayrılmış yatay ve dikey çizgiler bulunur.

Her 5 mm’lik aralık kalın çizgilerle belirlenmiştir. EKG kağıdında yatay doğrultuda zaman, dikey doğrultuda voltaj belirlenir.

Rutin EKG çekiminde kayıt hızı 25mm/s’dir ve 1 mV genlikteki voltaj değişikliği kağıt ğzerinde 10 mm’lik sapmaya neden olur.

Dolayısıyla yatay yönde her 2,5 cm’lik mesafe 1 saniyeyi gösterirken, birbirine en yakın iki vertikal çizgi arasındaki 1mm’lik mesafe 0,04 s , kalın vertikal çizgiler arasındaki 5mm’lik mesafe ise 0,20s’ye eşittir.(1mm=0,04s , 5mm=0,20s)

Benzer şekilde dikey yönde 10 mm’lik yükseklik 1mV’a karşılık geldiğinden, izoelektrik çizgiden yukarıya(pozitif) ya da aşağıya(negatif) doğru her 1 mm’lik sapma 0,1mV’a karşılık gelir.(10mm=1mV , 1mm=0,1mV)

Normal EKG’nin İncelenmesi

Normal elektrokardiyogramın P dalgaları, QRS kompleksleri ve T dalgaları ile bu dalgalar arasındaki değişik segment ve intervallerden oluşur.


Sorularınızı, görüş ve önerileriniz bizimle yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın