Kas Gerilme Refleksi Nedir?

Bir refleks, beyinden girdi gerektirmeyen belirli bir uyarıcıya istemsiz, öğrenilmemiş, tekrarlanabilir, otomatik reaksiyon olarak tanımlanır. Kas gerilme refleksi, vücuttaki en temel refleks yoludur ve bunun anlaşılması daha karmaşık reflekslerin anlaşılmasını sağlar.

Bu makale, bir refleks arkının bileşenlerini, monosinaptik refleksin ve ilgili klinik sorunları tartışacaktır.

Refleks Bileşenleri

Bir refleks arkı, bir refleksi kontrol eden bir nöral yoldur. Duyusal nöronların çoğu, omurilik içinde bir sinapsta olup, reflekslerin merkezi sinir sistemi (CNS) tutulmadan gerçekleşmesini sağlar – süreci hızlandırır. Yol, 5 bileşenden oluşan bir ‘refleks arkı’ olarak tanımlanabilir:

  • Reseptör – Kas İğciği
  • Afferent Sinir
  • Entegrasyon merkezi – Omurilik Lamina 9 (IX)
  • Efferent sinir – α (alfa) motonöronlar
  • Efektör – Kas
Şekil 1 - Bir refleks arkının bileşenleri ve bir ısı kaynağına refleks cevap
Şekil 1 – Bir refleks arkının bileşenleri ve bir ısı kaynağına refleks cevap

Monosinaptik Gerilme Refleksi

Diz sarsıntısı refleksi gibi bir monosinaptik refleks, duyusal ve motor nöron arasında yalnızca bir sinaps içeren basit bir refleksdir.

Yol, kas iğciği gerildiğinde (diz sarsıntısının refleksindeki musluğun neden olması nedeniyle) başlar. Kas iğleri kas liflerinin uzunluğunu tespit etmekten sorumludur.

Bir gerilme tespit edildiğinde aaffer bir elyaf tarafından aksiyon potansiyellerinin ateşlenmesine neden olur. Bunlar daha sonra, omurilik içinde, ekstrafusal liflere zarar veren α-motoneuronlarla sinaps olur. Antagonistik kas inhibe edilir ve agonist kas kasılır, yani diz pisliğinde refleks, kuadriseps kasılması ve hamstring’ler gevşer.

Refleksin duyarlılığı, gama motonöronları tarafından düzenlenir – bunlar kas iği içindeki kas liflerinin sıkılaştırılmasına veya gevşemesine yol açar. Bunun kaslar kasılırken gerilme refleksinin korunmasına izin vermek için gerçekleştiği düşünülse de, bunun hakkında pek bir şey bilinmemektedir.

Şekil 2 - Patella Refleksi
Şekil 2 – Patella Refleksi

Test Edilen Temel Refleksler

Refleksleri test ederken hangi spinal kök seviyesini test ettiğinizi bilmek önemlidir.

Benzer İçerik  İnsülin Hormonu Nedir? Yapısı ve Etkileri

Eğer refleks mevcut değilse, reseptör, omurilik, motor nöron, nöromüsküler kavşak veya kaslarla ilgili bir sorun olabilir. Hiperrefleksi (UMN işareti) veya hiporrefleksi (LMN işareti) aramak da önemlidir.

RefleksOmurga Düzeyleri
Biceps refleksiC5 / C6
Brachioradialis refleksiC6
Ekstensor digitorum refleksiC6 / C7
Triceps refleksiC6-C8
Patellar refleksL2-L4
Aşil refleksiS1 / S2

Refleksin kuvveti, 0’dan (yanıt yok) 4+ (klonus, şiddetli kasılma) ‘a kadar derecelendirilebilir, 2+ (canlı yanıt) normaldir.

Bir yanıt yazın