Lökositoklastik Vaskülit Nedir?

lökositotoksik_vaskülit

Lökositoklastik vaskülit, sıklıkla deri ve eklem bulguları ile ortaya çıkan küçük damarların inflamatuvar bir hastalığıdır.

Lökositoklastik vaskülit küçük damarların inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Etiyolojide ilaçlar, enfeksiyonlar, maliniteler, sistemik inflamatuvar hastalıklar gibi çeşitli nedenler yer almaktadır. Ancak olguların bir kısmında neden saptanamamakta ve bu olgular idiyopatik olarak değerlendirilmektedir. Klinikte ise özellikle alt ekstremitelerde yerleşen palpabl purpuralar tipik bulgusudur.

lökositotoksik_vaskülit
lökositotoksik_vaskülit

Nadiren de olsa üst ekstremite ve gövde yerleşimli lezyonlar görülebilir. Palpabl purpura dışında nekroz, ülserasyon, vezikül, bül, nodül, livedo retikülaris gibi lezyonlara da rastlanmaktadır. Sıklıkla asemptomatik olarak izlenen lezyonlara hassasiyet, yangı hissi, kaşıntı eşlik edebilmektedir. Akut dönemde halsizlik, eklem ve kas ağrıları, artrit, karın ağrısı, ateş gibi sistemik semptomlar döküntülere eşlik edebilir. Histopatolojik olarak ise kutanöz postkapiller venüllerde perivasküler nötrofilik infiltrat ile birlikte damar duvarında ve çevresinde fibrinoid depozitler, endotelyal şişme ve eritrosit ekstravazasyonu izlenmektedir.

Bir yanıt yazın