Spontan Bakteriyel Peritonit nedir?

İntraabdominal bir enfeksiyon odağı olmadan periton sıvısının spontan enfekte olmasıdır.

 • Dekompanse sirozda görülür.
 • Tedavi edilmezse %50’ye varan mortalite mevcut.
 • Enfeksiyöz etkenler genellikle bağırsak kaynaklıdır.
 • Klinik
 • Dekompanse sirozu olan hastalarda karın ağrısı ve/veya ateş görülürse bundan şüphelenilmesi gerekir.
 • Tanı

 • Assit sıvısından parasentez ile örnek alınır.
 • Lökosit sayısı>500/mm3 veya
 • PMNL sayısı > 250/mm3 ise tedaviye başlanmalıdır.
 • Kesin tanı kültür ile konulur. Bu işlem uzun süreceği için sonucu beklenmeden tedaviye başlanması gerekir.
 • Tedavi

 • Geniş spektrumlu IV antibiyotik / Sefalosporin
 • Bir yanıt yazın