Akciğer Hacimleri, Kapasiteleri ve Ventilasyon

Akciğer Hacimleri, Kapasiteleri ve Ventilasyon Ventilasyon, kelime anlamı olarak akciğer havalandırma demek. Yani inspirasyon-ekspirasyon sonucunda havanın akciğerlere girip çıkmasıdır. Alveol ile kapillerler arasında vücudumuzdaki en ince membranlardan biri olan solunum membranı bulunur. Yaklaşık 0,5 nm…

Tansiyon (Kan Basıncı) nedir? Nasıl Ölçülür?

Tansiyon nedir? Kan basıncı, dolaşım sistemi atardamarları içindeki kanın basıncıdır. Kan basıncı ölçümü tansiyon aleti yardımıyla yapılır. Kan basıncı, kanın kalpten pompalanmasına, ara damarcıkların direncine ve atardamar çeperlerinin esnekliğine bağlıdır. Kan Basıncı Ölçümü Amacı Kan…

Kalp Dipolü, EKG Eksenleri ve Einthoven Üçgeni

EKG ve Ekstremite Derivasyonlarının Eksenleri Kalp dipolünün Einthoven üçgeni (köşelerini sağ omuz, sol omuz ve sol inguinal bölgenin oluşturduğu kabul edilen bir eşkenar üçgendir) köşelerinden herhangi ikisi arasında oluşturacağı potansiyel farkı, kalp dipolünün bu iki…

Elektrokardiyogram (EKG) Nedir? Derivasyonlar Nedir?

EKG Nedir? Elektrokardiyografi (EKG), kısaca kalbin elektriksel aktivitesinin vücut yüzeyine yerleştirilen elektrodlarla kaydedilmesi işlemidir. Kalbin her kontraksiyonundan önce sinoatriyal düğümde başlayan depolarizasyon dalgası önce atriyum, takiben ventrikül kas kitlesine iletilmektedir. Depolarizasyon dalgasının kalpte yayılması sırasında…

Sindirim Sistemi Fizyolojisi ve Histolojisi

Sindirim Sistemi İşlevlerinin Temel Mekanizmaları Besin olarak alınan makromoleküllerin organizmaya yararlı olabilmek için geçirdiği değişimlere “sindirimi’ adı verilir. Hiçbir besin sindirim sisteminden geçmeden bize yararlı olamaz. Sindirim sisteminin en önemli fonksiyonu besinleri sindirerek enerji için…