G ile Başlayan Tıbbi Terimler – Latince Sözlük – Tıp Sözlük

g ile başlayan tıbbi terimler

gaita, gayta: dışkı

galo, galop, gallop: dörtnala

galo ritmi, galop ritmi, gallop ritmi: üçlü (dörtlü) dizem

galaktografi: sütyolu filmi

galaktore: süt akması

galaktosel: süt kisti

galaktoşezi: süt durması

galea: miğfer, miğferimsi

galea aponörotika: kafa akzarı, miğferzar

galvanik akım: doğru akım, düz akım

gamet: eşeygöze(si), eşey hücre(si)

gametogenez: eşey göze (hücre) oluşumu

ganglion, gangliyon: düğüm

gangren: kankıran

gantry: tarayıcı

gap: aralık, açıklık, gedik

gap junction: aralıklı birleşme yeri

gargara: çalkalama

gargoyman: gurultu

garnitür: bezenti

gasping: soluğu kesilme, güçlükle soluma

gastr(o)-, gastrik: mide(yle ilgili)

gastralji: mide ağrısı

gastrektomi: mide çıkarımı

gastrit: mide yangısı

gastro(-)intestinal: mide- bağırsak(la ilgili)

gastro(-)intestinal sistem : sindirim dizgesi, sindirim yolları

gastroenterolog: sindirimbilim uzmanı

gastroenteroloji: sindirimbilim

gastrointestinal trakt: sindirim dizgesi, sindirim yolları

gastroplasti: mide onarımı

gastroskopi: mide bakısı

gavaj: dalgılı besleme

gayd (guide): kılavuz

gen: kalıttaşır, ırataşır

generalize: yaygın, yayılmış

generasyon: kuşak, göbek

genetik: kalıtbilim; kalıtsal

-genez: … oluşum(u)

genital: cinsel, eşeysel, üreme(yle ilgili)

genitalia: cinsel organlar, üreme organları

genito(-)üriner: üreme-işeme(yle ilgili)

genom: kalıtay

genotip: kalıtyapı, soyyapı

genotipik: kalıtyapısal, soyyapısal

geriatri, geriyatri: yaşlılık bilimi, yaşlı hekimliği

germ: tohum

gerontoloji: yaşlılık bilimi

gestasyon: gebelik

gestasyonel: gebelik(le ilgili)

gestasyonel yaş: gebelik yaşı

gibosite: kamburluk

gibus: kambur

gigantik: aşırı iri, dev benzeri, dızman

gigantizm: aşırı irileşme, devlik, dızmanlık

gingiva: dişeti

girift: karmaşık

girus, gyrus: kıvrım, beyin kıvrımı

glabella: alınçatı; kaşarası

glandula, gland: bez

glans: baş

glikotoksisite: şeker yan etkisi

glikoz, glukoz,dekstroz: üzüm şekeri

glob: yuvar

glob vezikal(e): Birkaç gün idrar yapılmaması durumunda mesanenin aşırı dolup gerilmesine bağlı ortaya çıkan ağrı ile karakterize bir tablodur. Fizik muayenede alt karında mesane sert ve Şişkin olarak hissedilebilir. Bu durumda yapılması gereken, hastayı rahatlatmak adına idrari boşaltmaktır. Bunun için ‘katater’ takılır.

Benzer İçerik  Biyoavailibilite

global: küresel

globalleşme: küreselleşme

globül: yuvar, yuvarcık

globüler: yuvarımsı

glokom: karasu

glos(s)al, glos(s)o-: dil(le ilgili)

glutea, gluteus: kalça, kabaet

gluteal: kalça(yla ilgili)

gode: çukur

goldstandart: temelölçüt

gonad: eşey bezi (yumurtalık, erbezi)

gonadal: eşey bezi(yle ilgili)

gonore: belsoğukluğu

gossipiboma: dedikodu uru

grade: aşama, derece

gradient: eğim, eğilim

grading: aşamalandırma, dereceleme

gradual: adım adım

-graf: -yazar, -çizer

-grafi: -yazım(ı), -çizim(-i), – çekim(i)

-gram: -yazı(sı), -çizim(i), sayım(ı), -ölçüm(ü)

grand: büyük

granül: tanecik

granülasyon dokusu: onarıcı doku

granüle(r): tanecikli

gratis: bedelsiz

gravid: gebe

gravida, gravidarum: gebelik

gravite: yerçekimi

gref, greft: yama

greftlemek: yama yapmak, yamalamak

grid: ızgara

grip: sıkıca tutma; paçavra hastalığı

groove: oluk

gros(s): büyük, kaba, görünür

gros(s) total: görünümde tam

growth faktör: büyüme etmeni

grup: küme

gudde: bez

guide wire: kılavuztel

guide, guideline: kılavuz

guinea-pig: kobay

gut: bağırsak; damla hastalığı

guttat: benekli

gutter: oluk

g ile başlayan tıbbi terimler
g ile başlayan tıbbi terimler

Bir yanıt yazın