Mononükleer Fagositik Hücreler: Çeşitleri ve Görevleri

Fagositler, vücudu korumak için bakterileri, yabancı parçacıkları ve ölmekte olan hücreleri içine çekmek için fagositoz kullanan bir tür beyaz kan hücresidir. Patojenlere bağlanırlar ve içeriği parçalamak için lizozomlarla asitlenen ve kaynaşan bir fagozomda içselleştirirler.

Onlar doğuştan gelen bağışıklık sisteminin önemli bir bileşenidir. Mononükleer Fagositik Hücreler’in Üç ana fagosit grubu vardır: hepsi vücutta biraz farklı bir işlevi olan monositler ve makrofajlar, granülositler ve dendritik hücreler.

Bu makale eksikliğinden ileri gelebilir bulundukları vücut, kendi yapılarına ve klinik koşullarda farklı fagositik hücreler mevcut dikkate alır.

Monositler

Monositler, kan dolaşımında bulunan bir tür fagosit türüdür. Vücudun etrafında dolaşırlar ve bir doku enfekte veya iltihaplı olduğunda kan dolaşımını bırakıp dokuya girebilirler.

Dokularda, normal dokularda fagositlerin asıl yerleşik popülasyonunu oluşturan makrofajlara ayrılırlar. Monositler fagositiktir ancak çoğu enfeksiyon dokularda meydana geldiğinden, monositlerin ayırt edilmesi özellikle önemli olandır. Belirli bir sinyal kümesi mevcutsa, monositlerin dokulardaki dendritik hücrelere farklılaşması da mümkündür.

Monositler, mikroskop altında bakıldığında börülce şeklindeki çekirdeğe sahip en büyük fagosit türüdür.

Bobjgalindo (Kendi çalışması) CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], Wikimedia Commons aracılığıyla

Şekil 1 - Kırmızı kan hücreleri ile çevrili bir monositi gösteren periferik kan yayması.
Şekil 1 – Kırmızı kan hücreleri ile çevrili bir monositi gösteren periferik kan yayması.

Makrofajlar

Makrofajlar monositlerden elde edilir ve dokularda bulunur. Hücresel döküntülerin, mikropların ve diğer yabancı maddelerin fagositozunda ilk savunma mekanizması olarak büyük rol oynarlar.

Ayrıca, T hücrelerine antijenler ve iltihaplanmayı indüklemek ve diğer hücreleri almak için salgılayan faktörler sunarak adaptif immün yanıtın başlatılmasına yardımcı olurlar.

Makrofajlar bulundukları yere bağlı olarak farklı şekilde adlandırılabilir: mikroglia CNS’de bulunur ve Kupffer hücreleri karaciğerde bulunur.

Orijinal olarak Frevert U, Engelmann S, Zougbédé S, Stange J, Ng B, vd. SVG’ye dönüştürülen Viacheslav Vtyurin, Kullanıcı: Eug. [CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], Wikimedia Commons aracılığıyla

Şekil 2 - Kupffer hücrelerinin karaciğer içindeki yerini gösteren diyagram.
Şekil 2 – Kupffer hücrelerinin karaciğer içindeki yerini gösteren diyagram.

Dentritik hücreler

Dendritik hücrelerin ana işlevi doğuştan gelen ve adaptif bağışıklık sistemleri arasındaki bağlantıdır. Olgunlaşmamış dendritik hücreler olarak kan dolaşımında ilerler ve dokulardan geçer ve sürekli olarak makropinositoz yoluyla buldukları patojenleri örnekler .

Benzer İçerik  Sindirim Sistemi Fizyolojisi ve Histolojisi

Fagositozu takiben hücre olgunlaşır ve antijeni bir T hücresine sunmak için lenf nodu, dalak veya bağırsakla ilişkili lenfoid doku gibi periferal bir lenfoid organına geçer. Bu daha sonra adaptif bir bağışıklık tepkisi başlatmak için T hücresini aktive eder.

Dendritik hücreler, yüzeylerinden çoklu sitoplazmik çıkıntıların varlığıyla tanınabilir, bu da onlara çoklu hücrelerle yakın temasa yardımcı olan geniş bir yüzey alanı / hacim oranı verir. Bu işlemler, dendritik hücrelere isimlerini veren nöronların dendritlerine benziyor.

Zhiguo.he (Kendi çalışması) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], Wikimedia Commons aracılığıyla

Şekil 3 - Kornea epitelinde bulunan dendritik hücreler (yeşil lekeli).
Şekil 3 – Kornea epitelinde bulunan dendritik hücreler (yeşil lekeli).

Granülositler

Granülositler, sitoplazmalarında yoğun granül içeren bir grup hücredir ve nötrofilleri, eozinofilleri ve bazofilleri içerir.

Nötrofiller, bu hücrelerin en fagositikleridir: en bol bulunan beyaz kan hücresidirler ve granüler sitoplazmaları ve loblu çekirdekleri (genellikle 2-5 lobül) ile tanımlanabilirler. Kemik iliğinde bulunan miyeloid kök hücrelerden oluşurlar.

Normalde kan dolaşımında bulunurlar, ancak enfeksiyonun akut evresi sırasında enfeksiyon bölgesine ulaşan ilk enflamatuar hücreler arasındadırlar. Özellikle antimikrobiyal peptitler, enzimler ve reaktif oksijen türleri gibi toksik maddeler içeren sitoplazmik granüller nedeniyle hücre içi patojenleri öldürmede uzmanlaşmıştır.

Nötrofiller kısa ömürlü hücrelerdir ve normal olarak fagositozu takiben ölürler ve granül ölen ya da ölü nötrofillerin kullanımı enfeksiyonla birlikte görülen irin önemli bir parçasıdır. Nötrofiller ayrıca, iltihaplanmayı indüklemek ve sitokinlerin ve diğer iltihap faktörlerinin salınması yoluyla iltihap hücrelerinin alınması için önemlidir.

Graham Beards tarafından (Kendi çalışması) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons aracılığıyla

Şekil 4 - Periferik Kan Yaymasında Nötrofiller
Şekil 4 – Periferik Kan Yaymasında Nötrofiller

Nötropeni Nedir?

Nötropeni, normalde 1,5 x 10 9 /L olarak tanımlanan nötrofil sayısının azalmasıdır. Nötropeni, hastaları doğuştan gelen bağışıklığın kilit bir bileşenidir. Bu nedenle nötropenide hastalar, enfeksiyona karşı yüksek risk altındadır. Hastalar nötropenik ve hasta ise, septik şoka girme riski nedeniyle acil geniş spektrumlu antibiyotik gerekir.

Benzer İçerik  Endokrin Pankreas Yapısı ve Hormonları

Nötropeni nedenleri çeşitlidir:

  • Akut nötropeni (2 haftadan daha az bir süre) viral bir enfeksiyonun (HIV, CMV, EBV, influenza) bir sonucu olabilir.
  • Kronik nötropeni, otoimmün bozukluklar (SLE), B12 / folat eksikliği, hematolojik bozukluklar (lösemi, lenfoma, miyelom), ilaç tedavisi veya etnik kökene bağlı olabilir (bazı Afro-Karayip kökenli insanlarda iyi huylu)

Hastalar iyi değilse veya ateşli değilse, etnik kökene dikkat edin ve ilaç geçmişini gözden geçirin. Bir kan filmi istemek, enfeksiyonu, otoimmün koşulları veya lenfoproliferatif hastalıkları tanımlayabilir. Yardımcı olabilecek diğer araştırmalar viral seroloji ve otoantikorları içerir.

Tek anormallik izole nötropeni ise, hematolojik malignite nispeten sıradışı bir açıklamadır. Hastalar ciddi hastalık, ilerleme veya başka kan hücresi anormallikleri gelişimi şüphesi varsa yönlendirilmelidir.

Roberto J. Galindo (Kendi Çalışması: Roberto J. Galindo Fotoğrafı) CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], Wikimedia Commons

Şekil 5 - Nötropenik bir hastadan alınan, sadece bir nötrofil görünen periferik yayma
Şekil 5 – Nötropenik bir hastadan alınan, sadece bir nötrofil görünen periferik yayma

Bir yanıt yazın